Huisregels

op 05.07.15 gepubliceerd in Algemeen

Voor een gezellig, veilig en vriendelijk Texel Culinair!

Algemeen

 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie van Texel Culinair kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste of zoekgeraakte eigendommen.
 • Hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd.
 • Op verzoek van veiligheidsmedewerkers dienen bezoekers zich te legitimeren.
 • Aanwijzingen en instructies van (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen.
 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.
 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opname voor promotionele doeleinden.
 • Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang tot het evenementen terrein worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van enige gelden / gekochte Kogertjes. Bezoeker dient het evenemententerrein dan direct te verlaten.


Toegang

 • Toegang is vrij
 • Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.
 • Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben.
 • Consumpties / Alcohol
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
 • Het personeel en de deelnemers zien toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen.


Roken en drugs

 • Het is in de tent(en) niet toegestaan te roken. Roken is alleen toegestaan buiten op het terrein.
 • Wij hanteren een ‘zero tolerance’ drugsbeleid. Bij constatering van drugs wordt de bezoeker direct verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.